VEJLEDNING

Fundraising og sponsering fra A til Z for kongresværter

Værktøjer

Videotutorials, værktøjer & skabeloner

FIND OG SØG FONDE

Råd og værktøjer til at finde relevante fonde

Velkommen til MeetDenmarks digitale fundingvejledning

De internationale, videnskabelige kongresser har stor betydning for Danmark. De udgør en vigtig platform for danske vidensmiljøer, og er med til at profilere danske faglige styrkepositioner og tiltrække international talent. At udvikle og gennemføre en stor videnskabelig kongres er yderst ressourcekrævende. Foruden et stærkt og ambitiøst fagligt program, skal der oftest også rejses ekstern finansiering, hvilket giver anledning til en række spørgsmål: Hvad kan der søges til, hvad er andre lykkes med og hvad er det vigtigste i en god projektansøgning?

Med dette afsæt har MeetDenmark udviklet en digital fundingvejledning, som indeholder de vigtigste principper for både fundraising og sponsering ifm. kongresser. Vejledningen er både for den mere øvede fundraiser og nybegynderen og giver svar på de vigtigste og oftest stillede spørgsmål. Vejledningen indeholder både praktiske hjælpemidler, som kan give inspiration til projektansøgningen, budget osv. samt stiller den skarpt på vigtige temaer som f.eks. bæredygtighed og hvordan de tænkes ind i fundraisingen.

Vi håber, at vejledningen bliver et værdifuldt værktøj for potentielle kongresværter.

Rigtig god fornøjelse!

Om MeetDenmark

MeetDenmark er det nationale udviklingsselskab for erhvervs- og mødeturismen i Danmark. MeetDenmark har til formål at udvikle og fremme dansk erhvervs- og mødeturisme mhp. at skabe bæredygtig vækst og udvikling i turismeerhvervet og dansk erhvervsliv generelt. Arbejdet sker i tæt samarbejde med foreningens medlemmer, som er Erhvervsministeriet samt destinationsselskaberne på de fire største møde- og kongresdestinationer i Danmark: Destination Fyn, Destination Nord, VisitAarhus og Wonderful Copenhagen.

Hvis du har brug for yderligere råd eller vejledning ifm. udviklingen af et møde, messe eller kongres, kan du med fordel tage fat i dit lokale destinationsselskab.

Designet og udarbejdelse: Wischmann Innovation ©